Przedszkole Patriotów

Nasze przedszkole wzięło udział w Projekcie „Przedszkole Patriotów”. W ramach trwania projektu zależało nam, aby zakorzenić w dzieciach wrażliwość patriotyczną i szacunek do tradycji dziedzictwa narodowego i kulturowego.

Rozpoczynając cykl działań obejmujących program projektu, dzieci naszego przedszkola rozpoczęły swoją przygodę od uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych, opartych na przygotowanych scenariuszach dotyczących historii naszego kraju, miasta Rybnika i okolicznych miejscowości. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się o najważniejszych wydarzeniach historycznych, poznały bohaterów i ich pomniki oraz miejsca, w których się znajdują. Na zajęciach wykorzystane zostały m.in. prezentacje multimedialne, obrazy, zdjęcia, pocztówki, książki, audycje, publikacje i wiele innych pomocy dydaktycznych.

W święto Dnia Flagi Narodowej, dzieci dumnie eksponowały wykonane przez siebie flagi w ramach zajęć plastycznych. Każde dziecko miało okazję uczcić flagę Biało-Czerwoną poprzez wywieszenie jej w swoim domu rodzinnym. 

 

 

Upamiętniając rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja wszystkie dzieci w galowych strojach odśpiewały Hymn Polski, gdzie głównym celem było upamiętnienie rocznicy, a także rozwijanie przynależności narodowej naszych „Małych Patriotów”.

 

 

W ramach współpracy z pobliską biblioteką, dzieci poznały ciekawe pozycje literatury historycznej, wykazały się dużym zainteresowaniem, zadawały pytania, były ciekawe historii naszego kraju
i regionu.

 

 

Starsze grupy nawiązały współpracę z Szkołą Podstawową nr 13 im. Bohaterów Harcerzy w Rybniku-Chwałowicach, odwiedziły jej mury, poznały historię jej powstania, patronów, m.in. Pawła Kożdonia- uczestnika Pogotowia Wojennego Harcerzy, członka Szarych Szeregów, Polskiej Organizacji Powstańczej i Armii Krajowej, Józefa Pukowca będącego niezwykle aktywnym i pracowitym nauczycielem i harcerzem, Anną Stefanek uczestniczką Pogotowia Harcerzy w 1939 r. i wielu innych zasłużonych bohaterów naszego kraju.

 

 

Dzieci odwiedziły tamtejsze szkolne muzeum poświęcone patronom szkoły tj. bohaterskim harcerzom, którzy oddali swoje życie za wierność Polsce i patriotycznym ideom. Poznali również bogate tradycje Śląska.

W „Izbie Pamięci” dzieci miały okazję zaobserwować znajdujące się tam pamiątki po poległych harcerzach.

 

 

W „Izbie Regionalnej” zapoznały się z tradycjami kuchni śląskiej i jej wyposażeniem.

 

 

Nie tylko w przedszkolu dzieci z chęcią angażowały się we wspólne przeżywanie i poznawanie historii naszego kraju oraz regionu, ale również całe rodziny były zaangażowane i podejmowały działania upowszechniające lokalne miejsca pamięci, bohaterów, pomników i miejsc związanych z naszą historią. Dzieci wraz z rodzicami chętnie wykonywały bieżące prace związane z poszerzaniem wiadomości, kultywowaniem tradycji swojego narodu, miasta w którym mieszkają. Chętnie poznawały ciekawe miejsca, fakty i wydarzenia historyczne.

 

 

W ramach projektu został przeprowadzony w naszej placówce konkurs plastyczny pt. „Rybnik- moje miasto, moja mała ojczyzna”. Prace miały przedstawiać dowolne miejsce, fakty i postaci związane z patriotyzmem.

 

 

W naszej placówce pracują również panie, które ukończyły Medyczną Szkołę Policealną im. Dr. Feliksa Białego, przeprowadziły prezentację o tym patronie, który był wybitnym patriotą i działaczem narodowym w III Powstaniu Śląskim oraz komendantem szpitala polowego w Rybniku. Ten wybitny polski lekarz i działacz narodowy na Górnym Śląsku zainspirował dzieci do podjęcia zabaw tematycznych tj. zabawa w szpital, podczas których wchodziły w rolę lekarzy i pielęgniarek.

 

 

W czasie spacerów dowiadywały się o historii Miasta Rybnika, zobaczyły m.in. ulice upamiętniające znane osoby i wydarzenia (ul. Powstańców Śląskich, 3- go Maja, Kościuszki), poznały również lokalną dzielnicę Smolną, gdzie zlokalizowane jest nasze przedszkole.

Dzieci wybrały się również na Rybnicki Ratusz, gdzie na ścianie frontowej nauczycielka odczytała tekst widniejący na tablicy pamiątkowej.

 

 

Odwiedziły także pomnik Władysława Webera, burmistrza Rybnika w latach 1921-1939 i 1945-1950, przedstawionego jako starszego pana w kapeluszu z laseczką ruszającego w drogę z urzędu na rynek.

 

Ważnym miejscem dla nas mieszkańców Rybnika jest Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (kościół akademicki), w tym miejscu prawie tysiąc lat temu został ufundowany kościół, miejsce to było zawsze dla mieszkańców ważnym miejscem kultu.

 

 

Odwiedziły miejsca upamiętniające obronę Rybnika we wrześniu 1939r. (Obelisk z tablicą ku czci kpt. Waltera Larysza i kpt. Jana Kotucza) w okolicach ronda na Gliwickiej.

 

 

Dzieci dowiedziały się, że po plebiscycie i III Powstaniu Śląskim Rybnik stał się częścią Polski, odwiedził go w 1922r. J. Piłsudski.

 

 

Zamieszkałe rodziny w okolicach Raciborza również oddały pamięć żołnierzom wyklętym, zamordowanych, zmarłych i represjonowanych w raciborskim więzieniu w latach 1946-1956.

 

 

Cała nasza placówka była bardzo zaangażowana w projekt. Wielkie uznanie kierujemy w stronę rodziców naszych wychowanków, którzy w ramach spacerów, wędrówek i spędzania z dziećmi wolnego czasu, wzbudzali w swoich pociechach ciekawość i zainteresowanie naszym krajem i naszym regionem, upamiętniając ważne wydarzenia, miejsca, bohaterów i ich pomniki.