Programy, Projekty, Akcje

Nasze przedszkole w bieżącym roku szkolnym (2021/2022) uczestniczyło w projekcie „Klub Zdrowego Przedszkolaka”, w którym mieszczą się takie programy jak „Czyste powietrze wokół nas”, „Skąd się biorą produkty ekologiczne”. W ramach projektu realizowano w/w programy oraz organizowano różne akcje dotyczące m.in. prawidłowego odżywiania, aktywności fizycznej, higieny, profilaktyki chorób. Działania podejmowane podczas realizacji projektu, miały na celu poszerzenie wiedzy naszych przedszkolaków z dziedziny zdrowia, kształtowanie postaw prozdrowotnych, nabycie przez dzieci określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych nawyków higieniczno-zdrowotnych.

 

 


Nasze Przedszkole w roku szkolnym 2021/2022 bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.

W ramach tego programu otrzymaliśmy dofinansowanie na książki dla naszych przedszkolaków, dzięki któremu mogliśmy doposażyć biblioteczkę dla dzieci o nowości wydawnicze.


ARCHI-PRZYGODY to program zakresu edukacji architektonicznej stworzony dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Stanowi propozycję przeprowadzenia zajęć o tematyce przybliżającej rozumienie pojęcia architektura, a także wprowadzającej w kulturę życia.

 

AKCJA GÓRA GROSZA

Podobnie, jak w poprzednich latach, również w tym roku nasze przedszkole przyłącza się do akcji „Góra Grosza”.

Jeżeli zechcą Państwo wesprzeć w/w akcję prosimy o zbieranie monet 1gr, 2gr, 5gr.i wrzucanie ich do oznakowanych słoików które znajdują się w salach.

  Akcja Góra Grosza organizowana jest w szkołach i przedszkolach w całej Polsce w dniach od  26 listopada – 2 stycznia  2019 roku. 

Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

 

 

 

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA 2018/2019

                                                      Program dla grupy 5-6 latków

                 Głównym założeniem innowacji jest:

                –  stymulowanie rozwoju mowy i języka dzieci, 

                 –  rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się

                     Celem innowacji jest:

                 – usprawnienie motoryki narządów mowy,

                 – pogłębienie oddechu, wydłużenie fazy wydechowej,

                 –  poprawa fonacji,

                 – kształtowanie nawyku właściwego ułożenia języka w jamie ustnej

                 – świadoma kontrola narządów artykulacyjnych,

                 – wzrost umiejętności korygowania przez dziecko błędnych realizacji,

Nasze przedszkole bierze udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym

               „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”                                         

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.
Cele szczegółowe:
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
h) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
i) promocja przedszkola,

 

 

   NASZE PRZEDSZKOLE BIERZE UDZIAŁ U PROJEKCIE PT. „

                                                                       „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych i wiele innych ekologicznych działań.

Bohaterem wszystkich materiałów programu jest Kubuś, który pokazuje dzieciom piękno natury i uczy, jak ją chronić. Dzięki specjalnie nagranym bajkom, najmłodsi mogą przenieść się z Kubusiem we wspaniały świat wyobraźni. Przeżywając rozmaite przygody, dzieci poznają rośliny i zwierzęta, uczą się szacunku i ekologicznych zachowań: jak zachowywać się na łonie natury, jak ważna jest segregacja śmieci i dokładne zakręcanie kranu, jak zdrowo się odżywiać jedząc codziennie 5 porcji warzyw, owoców lub soku. 

 

 

 

„KLUB ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA”- PROJEKT

STARTUJEMY !!!

2017/2018

„Klub Zdrowego Przedszkolaka” to projekt realizowany przy współpracy z Sanepidem w Rybniku,  w ramach programu „Żywienie na wagę złota”.’
Jego celem jest: wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia.

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli  będą poruszały następujące zagadnienia:

 • prawidłowe odżywianie – ph.„ Żywienie na wagę zdrowia’
 • aktywność fizyczna
 • higiena rąk/profilaktyka chorób zakaźnych – ph.„ Szkoła czystych rąk”
 • promieniowanie słoneczne – ph.„ Brązowo, ale czy zdrowo?”
 • rodzaje dymów oraz ich unikanie (szczególnie papierosowego) – ph.„ Czyste powietrze wokół nas

 

„MAKULATURĘ ZBIERAMY I O ŚRODOWISKO DBAMY”

UWAGA! UWAGA!

Prezydent Miasta Rybnika ogłasza konkurs pt. „Makulaturę zbieramy – o środowisko dbamy”.

Bardzo prosimy o pomoc! Zbieramy makulaturę:

papier, tekturę, karton,

czasopisma, gazety, książki.

Do wygrania pieniążki na zakup pomocy dydaktycznych lub sprzętu sportowego.

Zbiórka trwa do 30 kwietnia 2018r.

Informacje można uzyskać

u p. Danusi (Leśne Skrzaty).

Dziękujemy za każdą pomoc!

 

 

 

W ramach Kampanii Cała Polska czyta dzieciom
nasze przedszkole rozwija w dzieciach pasję do czytania biorąc udział
w programie „Czytające Przedszkola”

Zapraszamy Was drodzy Rodzice do codziennego 20- minutowego czytania dzieciom książek!

Wypełniajmy cenny czas dziecka czytając im, jak słyszymy w piosence
„…z wieczora i z rana…”.

Zainteresowanych Rodziców kierujemy na stronę pod adresem:
http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego włączenia się do wspólnego
czytania i propagowania czytelnictwa wśród dzieci.

 

NASZE PRZEDSZKOLE BIERZE UDZIAŁ W KONKURSIE „ PRZEDSZKOLE MŁODYCH PATRIOTÓW

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.
 2. Przedszkola przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania dyplomu „Przedszkole młodych patriotów” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 5 spośród 7 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu

Zadania konkursu „Przedszkole młodych patriotów”:

 1. Przeprowadzenie pogadanki pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. „Kto ty jesteś? Polak mały” – zorganizowanie przedszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, nagrań, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Zorganizowanie przedszkolnego konkursu pieśni patriotycznych. Ocenia na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych. Ocena na podstawie sprawozdania, treści kodeksu przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Przeprowadzenie pogadanki nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. Ocena na podstawie sprawozdania, nagrania, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Przedszkole młodych patriotów”, który w okresie od 15.03.2018 r. do 15.06.2018 r., przeprowadzi w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).