j.migowy

j.migowy

 

 

25 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego

W tygodniu 25.09 – 30.09 nauczycielki z grup „Pszczółki” i „Tygryski”

dołączyły do akcji propagującej język migowy

 

DLACZEGO WARTO UCZYĆ DZIECI JĘZYKA MIGOWEGO

Język migowy również dla dzieci słyszących? To nie żart! To szereg korzyści i wartości, które zyskują mali odkrywcy. Zabawy z językiem migowym, to wyjątkowa możliwość DLA KAŻDEGO DZIECKA. Harmonijny rozwój na płaszczyźnie motorycznej, emocjonalnej, społecznej
i intelektualnej. Rozwój kreatywnego myślenia, zapamiętywania, koordynacji wzrokowo-ruchowej, tolerancji, empatii, świadomości otaczającego nas świata, to tylko początek długiej listy korzyści, które są niezwykle ważne dla każdego dziecka.
Dlatego w projekcie biorą udział dzieci, nauczyciele, terapeuci i specjaliści. A wszystko to w duchu interdyscyplinarnego podejścia do edukacji. Podczas trwania projektu nasi Eksperci zaproponują różnorodne zajęcia, które będą doskonałą okazją
do wprowadzenia elementów języka migowego. Do dzieła!

Interdycyscyplinarny Projekt Edukacyjny – „Migowy dla dzieci”

organizowanego przez MiguMig – zabawy z językiem migowym

Interdyscyplinarny Projekt Edukacyjny – „Migowy dla dzieci” skierowany jest do dzieci w wieku do lat 3,
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz do dzieci biorących udział w zajęciach świetlicowych
i innych formach zajęć pozalekcyjnych, a także do dzieci w edukacji domowej.