OFERTA

Nasze przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 17.00

 

Liczy 6 oddziałów, w tym dwa integracyjne. Personel placówki stanowi kadra pedagogiczna z wyższym wykształceniem i studiami podyplomowymi. Nauczycielki stale podnoszą swoje kwalifikacje, awansują na nauczycieli dyplomowanych. Personel techniczny dba o racjonalne żywienie i czystość w otoczeniu dzieci, współtworzy z nauczycielkami atmosferę przyjazną i bezpieczną dla wychowanków.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 17 im. JANA BRZECHWY W RYBNIKU

 Godziny Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze – działania dzieci
6.00 – 8.00
 • Schodzenie się dzieci w Sali zbiorczej
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
 • Rozmowy indywidualne z dzieckiem
8.00 – 9.00
 • Zajęcia ruchowe organizowane z całą grupą, zabawy dowolne
 • Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania
 • Śniadanie
9.00 – 11.30
 • Zajęcia zorganizowane z całą grupą
 • Zajęcia i zabawy rozwijające zdolności i twórczą aktywność dzieci
 • zajęcia ruchowe w Sali lub w ogrodzie, lub wycieczki, spacery
11.30-12.30
 • Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu
 • Obiad
12.30-14.00
 • Wypoczynek – grupa 3 –   – latków
 • Gry dydaktyczne, zajęcia dodatkowe wg zainteresowań dzieci
 • Indywidualna praca z dzieckiem lub praca korekcyjno-wyrównawcza lub zajęcia logopedyczne
 • Gry i zabawy relaksacyjne w sali lub w ogrodzie
14.00-14.30
 • Zabiegi higieniczne, przygotowanie do podwieczorku
 • Podwieczorek
14.30–17.00
 • Gry i zabawy w kącikach zainteresowań w Sali zbiorczej
 • Zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne wg zainteresowań dzieci

 

 

 

PROGRAMY, W OPARCIU O KTÓRE PRACUJEMY:

 • „Rozwój-Wychowanie-Edukacja” – Program wychowania przedszkolnego autorki: Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha
 • „Kodowanie w Przedszkolu” innowacja pedagogiczna
 • „Przedszkolny przewodnik zawodowy” – innowacja pedagogiczna

OFERTA DODATKOWA

 • religia (zgodnie z życzeniem rodziców)
 • Wszystkie dzieci i ich rodzice w razie potrzeby i życzenia otrzymują fachową pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną na terenie placówki.

Konsultacje indywidualne z nauczycielkami odbywają się wg harmonogramu ustalonego z wychowawcą grupy