Rekrutacja!

Drodzy Rodzice!

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta rusza nabór do przedszkoli. Rodzice dzieci uczęszczających do  przedszkola składają deklarację o kontynuacji na nowy rok szkolny  w terminie od 5 maja do 18 maja. Deklaracja będzie dostępna od 5 maja do pobrania na stronie przedszkola lub w sekretariacie przedszkola od 8.00 do 16.00. Deklarację powinni podpisać oboje rodzice chyba, że  z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe to wtedy należy dołączyć oświadczenie. Podpisana deklaracja może być dostarczona w formie skanu na adres: wice_p17@onet.eu bądź bezpośrednio złożona w przedszkolu.

Nabór dla nowych kandydatów rusza od 26 maja od  godz.9.00 do 4 czerwca godz.15.00