Ważna informacja

Drodzy Rodzice,

Informuję, że przedszkole będzie zamknięte w okresie od 29.03.2021r.
do 09.04.2021r.

Opiekę zapewniamy tylko dla dzieci, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, dzieci rodziców, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 oraz zgodnie z paragrafem 2 ust.4 poniższego Rozporządzenia. Dla pozostałych dzieci będą prowadzone zajęcia zdalne. Przysługuje Państwu prawo do zasiłku.

Podstawa Prawna rozporządzenie MEiN

Z wyrazami szacunku,

Anita Skupień