Uwaga

Informujemy Rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, że należy złożyć deklarację o kontynuacji na nowy rok szkolny. Deklarację można odebrać w przedszkolu w dniach od 11.02.2021r. do 18.02.2021r. w godzinach od 8.00 do 15.00 za potwierdzeniem odbioru. Dokument musi być podpisany przez obojga rodziców/ opiekunów prawnych i złożony w placówce do 19.02.2021r. do godz.12.00.

 

Nabór dla nowych kandydatów będzie trwać  w okresie od 01.03.2021r. od godz.8.00 do 11.03.2021r. do godz.15.00 .

Poniżej link z  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2021/2022

Zarządzenie 46/2021 Prezydenta Miasta Rybnika