Kółka zainteresowań – Tygryski

Uczymy się języka migowego 

Poznajemy kolory

Utrwalamy kolory, poznajemy emocje

Zajęcia  z elementami TUS –

Treningu Umiejętności Społecznych

 

Ćwiczymy nazywanie i wyrażanie emocji,

uczymy się właściwych zachowań społecznych.

Czym jest TUS?

Trening umiejętności społecznych, to grupowe zajęcia mające na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmiane zachowań nieakceptowanych na  pożądane i  społecznie akceptowane.

Bardzo ważna dla doskonalenia i utrwalania umiejętności społecznych /emocji i zachowań/ jest aktywna współpraca rodziców, rozmowy w domu z dzieckiem na tematy poruszane na zajęciach, wprowadzanie nabytych umiejętności i sugestii w codziennym życiu.