REKRUTACJA

UWAGA RODZICE!!!

Proszę o wypełnienie deklaracji  o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019

od 23.02.2018 od godz.9.00

do 02.03.2018 do godz.15.00

Jednocześnie informujemy, że deklaracja musi być podpisana przez obydwoje rodziców/prawnych opiekunów dziecka

Dotyczy dzieci z rocznika 2012 i wyżej oraz dzieci, których rodzice starają się o odroczenie od nauki w szkole.