REKRUTACJA

UWAGA RODZICE!!!

Rusza nabór do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Rybnik

Witryna naborowa:

www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

będzie dostępna dla rodziców

od 09.03.2018r. od godz 900 do 22.03.2018r. do godz 1500

Proszę pamiętać, że wybieramy trzy przedszkola!

Formularz zgłoszeniowy składamy tylko w przedszkolu, które zostało wskazane na pierwszym miejscu.

UCHWAŁA NR 684/XLIV/2018

ZARZĄDZENIE 96/2018


UWAGA RODZICE!!!

Proszę o wypełnienie deklaracji  o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019

od 23.02.2018 od godz.9.00

do 02.03.2018 do godz.15.00

Jednocześnie informujemy, że deklaracja musi być podpisana przez obydwoje rodziców/prawnych opiekunów dziecka

Dotyczy dzieci z rocznika 2012 i wyżej oraz dzieci, których rodzice starają się o odroczenie od nauki w szkole.