Przedszkolny przewodnik zawodowy- innowacja pedagogiczna

„PRZEDSZKOLNY PRZEWODNIK ZAWODOWY”

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Znalezione obrazy dla zapytania policjant obrazki dla dzieci  Znalezione obrazy dla zapytania nauczycielka obrazki dla dzieci  Podobny obraz  Znalezione obrazy dla zapytania górnik obrazki dla dzieci  Znalezione obrazy dla zapytania ekspedientka obrazki dla dzieci

Znalezione obrazy dla zapytania kucharka obrazki dla dzieci   Znalezione obrazy dla zapytania lekarz obrazki dla dzieci   Podobny obraz

Innowacja pedagogiczna „Przedszkolny przewodnik zawodowy” powstała w oparciu   o Program Preorientacji Zawodowej w naszym przedszkolu.

Innowacja jest odpowiedzią na wymogi edukacyjne z uwzględnieniem rozwijania predyspozycji do zawodów od najmłodszych lat.

Inspiracją do napisania  innowacji  były  oczekiwania dzieci i ich zainteresowania.

Założeniem tej innowacji jest rozwijanie zainteresowania otaczającym środowiskiem, ukazywanie różnorodności poznawanych zawodów, wzbogacanie dzieci w wiedzę z zakresu charakterystyki zawodów, organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów.

Planowane zajęcia będą miały na celu kształtowanie prawidłowego stosunku do pracy ludzkiej, darzenie jej szacunkiem. Istotą zajęć będzie ukazanie pracy jako bardzo ważnej w życiu człowieka.

Organizowane spotkania z ludźmi pracującymi w różnych zawodach posłużą dzieciom  do poszerzenia wiadomości i wzbogacenia doświadczeń.

Innowacyjność programu  polega nie tylko na obecności w przedszkolu przedstawicieli różnych zawodów, ale także na wychodzeniu do przedstawicieli zawodów i poznawaniu specyfiki pracy ludzkiej „od kuchni”.

Innowacja uwzględnia także wszelkiego typu zajęcia służące wzbogacaniu tematyki pracy zawodowej.

CEL INNOWACJI:

Rozbudzanie wyobraźni o przyszłym zawodzie poprzez poznanie różnych zawodów i ich znaczenia dla życia społecznego


P O L I C J A N T

Myśli o bezpieczeństwie- na ulicy i w domu

zawsze jest tam, kiedy trzeba komuś pomóc.


D Z I E N N I K A R Z

Jeździ w różne miejsca, często podróżuje

ważne informacje ludziom przekazuje.


N A U C Z Y C I E L

Razem się z dziećmi bawi i uczy

A miłość w jej sercu wielka

W przedszkolu Pani ukochana

To jest … (Nauczyciel – Nauczycielka)