Kodowanie w przedszkolu innowacja pedagogiczna

Umiejętność kodowania jest jedną z podstawowych kompetencji XXI wieku. Kodowanie  to nic innego jak ciekawe zajęcia, to ciągłe rozwiązywanie zagadek i problemów  w kreatywny sposób.

Uczenie  logicznego  myślenia,  zadaniowego  podejścia  do  stawianych  problemów, pracy zespołowej, odpowiedzialnego korzystania z urządzeń mobilnych ważne jest już od najmłodszych lat. Dzieci  z  natury  są  ciekawe  świata,  chcą  doświadczać,  eksperymentować,  działać. Odpowiedzią na wyżej wymienione potrzeby i zainteresowania dziecka jest innowacja „Kodowanie w przedszkolu”. 

CEL INNOWACJI:

Wprowadzenie dzieci w świat programowania i kodowania. Kształcenie u dzieci od najmłodszych lat umiejętności programowania, logicznego i twórczego myślenia, intuicji i wyobraźni, konsekwentnego dążenia do celu, a także rozwijanie uzdolnień  i zainteresowań informatycznych wśród dzieci.


Kodowanie na dywanie – kodujemy na macie edukacyjnej


Umiem układać wg kodu….


Umiem odczytywać zakodowane symbole 🙂


Wyzwania CODE WEEK 2019


Wyzwania CODE WEEK 2019 c. d.