Grupa „Smerfy”

Wychowawca Kamila Piecowska

Nauczycielki uzupełniające Marlena Ryszka, Danuta Murawicz

Zabawy z językiem angielskim Kamila Piecowska