Kółka zainteresowań – Żyrafki

 

 

 

Z A B A W Y  B U Z I  I  J Ę Z Y K A ” – ZABAWY LOGOPEDYCZNE


 

J E S T E M  A R T Y S T Ą ” – ZABAWY PLASTYCZNO- SENSORYCZNE


 

W S Z Y S T K O  G R A ” – ZABAWY  UMUZYKALNIAJĄCE