Grupa „Żyrafki”

   

” Ż  Y  R  A  F  K  I ”                     Rok szkolny 2021/2022

  N A S Z E   P A N I E :):)

Wychowawca: MARZENA TRAWNIK

Nauczyciel uzupełniający: Iwona Cieślik, Anita Skupień, Barbara Krauzy

Nauczyciel wspomagający: Anita Ostrzołek, Teresa Kubiesa, Agnieszka Macionczyk- Ruśniok

Zabawy z językiem angielskim: Danuta Wojaczek

Pomoc nauczyciela: Łucja Ryszka

 RAZ, DWA, TRZY…… OTO MY…….. ŻY- RAF- KI  !!!!!!!!


B A L  P A N I  J E S I E N I

Bal Jesienny – tańce, pląsy i zabawa – to jest świetna sprawa


W S Z Y S T K I E G O  N A J L E P S Z E G O :):)


P A S O W A N I E  N A  P R Z E D S Z K O L A K A :):)


   Na dzień dobry moi mili,                                                                                                                                                                    wszyscy w kropki się ubierają,                                                                                                                                                                      z kropką się bawią, z kropką tańczą,                                                                                                                                                             z kropką się nawet uśmiechają :):)


K o l o r o w o  i  w e s o ł o ……….


Z uśmiechem się bawimy, w naszej sali się nie nudzimy…..


Nasze rączki  nie tylko kredkami rysują………., ale pianką też malują………