Grupa „Żyrafki”

   ” Ż  Y  R  A  F  K  I ”                     Rok szkolny 2021/2022

  N A S Z E   P A N I E :):)

Wychowawca: MARZENA TRAWNIK

Nauczyciel uzupełniający: Iwona Cieślik, Anita Skupień, Barbara Krauzy

Nauczyciel wspomagający: Anita Ostrzołek, Teresa Kubiesa, Agnieszka Macionczyk- Ruśniok

Zabawy z językiem angielskim: Danuta Wojaczek

Pomoc nauczyciela: Łucja Ryszka

 RAZ, DWA, TRZY…… OTO MY…….. ŻY- RAF- KI  !!!!!!!!


Pszczoła to jest owad mały, ale za to doskonały.
Ona w ulu dom swój ma i pracuje tam co dnia.

W lesie, w powietrzu czy też na łące,
możemy spotkać pszczółek tysiące.


W GOSPODARSTWIE DOMOWYM – OD RANIUSIA DO WIECZORA

Regionalizm na żywo- CER Żory


POZNAJEMY PRACĘ STRAŻAKA


KOLOROWO I WESOŁO


W ŚWIECIE WIERSZY JULIANA TUWIMA I JANA BRZECHWY

PRZEDSTAWIENIE


D Z I E Ń   M U F I N K A


Jeśli chcesz się żywić zdrowo,
jadaj zawsze kolorowo !

P I R A M I D A  Z D R O W I A


 


D Z I E Ń  K O B I E T     W   NASZEJ GRUPIE


Україна

W naszym przedszkolu dla UKRAINY  paczki przygotowane………                         

 P O M A G A M Y !!!!!

A my dzieci P A M I Ę T A M Y ….


Nasi „goście” w przedszkolu – JEŻE


N I E T Y P O W E  D N I….

DZIEŃ SZEFA KUCHNI

DZIEŃ MAKARONU

DZIEŃ MYSZKI MIKI

DZIEŃ HERBATY


ZIMOWE OBRAZKI


„Witaminki, witaminki- dla chłopaka i dziewczynki…..”


„Ż Y R A F K O W Y”  B A L I K ……


O  B A B C I  I  D Z I A D K U  P A M I Ę T A M Y….


W  Ś W I Ą T E C Z N Y M  N A S T R O J U……


D Ł U G O  O C Z E K I W A N Y  G O Ś Ć……

Dobry, święty Mikołaju, wszystkie dzieci Cię kochają,

Usiądź sobie między nami, obdarz dzieci prezentami.

                                                                     Cały długi rok czekamy, cieszymy się wszyscy,

                                                                    Chcemy Ciebie tu przywitać, w dzień tak uroczysty.


S P O T K A N I E  A U T O R S K I E  Z   P. ANNĄ PRUDEL


Szczynść Boże Wszyskim górnikom i ich rodzinom……


Kapie deszczyk z nieba – kap, kap, kap! 

A wesołe dzieci nucą tak:

My się deszczu nie boimy, z parasolem dziś chodzimy

Złap, nas, złap! Deszczu, złap!


B A L  P A N I  J E S I E N I

Bal Jesienny – tańce, pląsy i zabawa – to jest świetna sprawa


W S Z Y S T K I E G O  N A J L E P S Z E G O :):)


P A S O W A N I E  N A  P R Z E D S Z K O L A K A :):)


   Na dzień dobry moi mili,                                                                                                                                                                    wszyscy w kropki się ubierają,                                                                                                                                                                      z kropką się bawią, z kropką tańczą,                                                                                                                                                             z kropką się nawet uśmiechają :):)


K o l o r o w o  i  w e s o ł o ……….


Z uśmiechem się bawimy, w naszej sali się nie nudzimy…..


Nasze rączki  nie tylko kredkami rysują………., ale pianką też malują………