Rekrutacja !

Nawiązując do informacji dotyczącej naboru przypominam, że Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację
o kontynuacji w terminie od 05 maja  godz.9.00 do 18 maja godz.15.00 br.

Deklarację o kontynuacji można pobrać poniżej lub  w budynku  przedszkola w godzinach
od 8.00. do 16.00

Deklaracja może być przesłana elektronicznie (skan, zdjęcie podpisanego dokumentu) na adres e-mail wice_p17@onet.eu lub bezpośrednio złożona w przedszkolu do skrzynki podawczej w przedsionku przedszkola. Deklarację powinni podpisać oboje rodzice, chyba że z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe to wtedy proszę dołączyć do deklaracji oświadczenie / wzór poniżej/

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Rodzaj czynności Termin
Składanie wniosku wraz z załącznikami od 26.05.2020 godz. 9.00 do 04.06.2020r. do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 10.06.2020 r. godz. 12.00
Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola od 12.06. godz. 12.00 do 19.06.2020r. do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

22.06.2020r. godz. 12.00

 Na liście preferencji wybieramy 3 Przedszkola, wydrukowany i podpisany przez obydwoje rodziców/ opiekunów prawnych dziecka/ składamy w  Przedszkolu, które znajduje się na pierwszym miejscu tej listy.

Strona Naborowa dla rodziców:

www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Na tej stronie proszę zapoznać się dokładnie z zasadami naboru. 

W związku z epidemią informacja dotycząca bezpiecznego dostarczenia dokumentów do placówki zostanie podana  w późniejszym terminie.

Deklaracja o kontynuacji

Oświadczenie