UWAGA !

DRODZY RODZICE DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W SZKOLE OD WRZEŚNIA 2019!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Dyrektorami sąsiadujących Szkół Podstawowych
/ SP 34-p.Mielczarek, ZSP 10-p. Jankowska, ZSS- p.Stojko/
na którym zostanie przedstawiona Państwu oferta w/w placówek na rok szkolny 2019/2020.