Drodzy Rodzice!

Drodzy Rodzice naszych kandydatów,

 

Informujemy, że dnia 30.03.2022r. o godz. 12.00 zostanie opublikowana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszego przedszkola. Lista będzie wywieszona na drzwiach wejściowych do placówki oraz umieszczona w zakładce rekrutacja.

 

Przypominamy, że w dniach od 31.03.2022r. do 11.04.2022r. do godz. 15.00 należy potwierdzić wolę uczęszczania do przedszkola. Druk dostępny jest pod poniższym linkiem. Wypełniony dokument, podpisany przez oboje rodziców/ opiekunów prawnych należy wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku przedszkola lub przesłać elektronicznie (skan, zdjęcie podpisanego dokumentu)  na adres: wice_p17@onet.eu Niedopełnienie tej formalności spowoduje skreślenie dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.

Druk potwierdzenia woli można pobrać TUTAJ