Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych TUTAJ

 

Drodzy rodzice/opiekunowie prawni naszych kandydatów

 

Poniżej przypominamy najważniejsze informacje związane z naborem
na rok szkolny 2021/2022

 

Od 1 marca od godz. 8:00 do 11 marca do godz. 15:00 będzie trwał nabór do naszego przedszkola. Cieszymy się bardzo, że to właśnie naszą placówkę Państwo wybraliścieJ
i dołożymy wszelkich starań żeby z tego wyboru byli Państwo zadowoleniJ

 

 • Przypominam, że nabór odbywa się drogą elektroniczną, dlatego należy
  w terminie wskazanym powyżej zalogować się na witrynie naborowej – http://rybnik.przedszkola.vnabor.pl w celu pobrania wniosku i niezbędnych załączników.
 • Proszę wypełnić dokładnie wniosek, podpisać przez obojga rodziców/opiekunów prawnych (chyba, że są wyroki sądowe ograniczające prawo któregoś z nich). W celu potwierdzenia niektórych kryteriów będzie wymagane dołączenie dodatkowych oświadczeń jak np.: oświadczenie o miejscu pracy obojga rodziców, wielodzietność
  lub dołączenia dokumentów (np. orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego, wyroki sądów itp.)
 • Mogą Państwo wybrać maksymalnie 3 placówki do których chcą Państwo zapisać dziecko. Przy czym, jeśli najbardziej zależy Państwu na naszym przedszkolu to należy wybrać je na pierwszym miejscu a pozostałe dwa są brane pod uwagę w sytuacji braku miejsca w naszej placówce. Jeśli dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego to należy obowiązkowo wybrać grupę integracja.
 • Wniosek wraz z załącznikami składamy tylko w placówce, którą wskazaliście Państwo na pierwszym miejscu. Jeżeli jest to nasza placówka, to wniosek można złożyć
  w godzinach od 8.00 do 16.00. W obecnej sytuacji epidemiologicznej dokumenty należy wrzucić do skrzynki podawczej. Potwierdzenie otrzymania wniosku prześlemy Państwu za pośrednictwem maila lub smsa. W sytuacji braków w dokumentacji będziemy kontaktować się z Państwem telefonicznie.
 • Lista kandydatów zakwalifikowanych zostanie opublikowana na stronie internetowej przedszkola oraz wywieszona na drzwiach placówki dnia 29 marca o godz.15.00
 • Jeśli dziecko zostało zakwalifikowane do naszej placówki należy dokonać potwierdzenia woli od 30 marca od godz. 8.00 do 12 kwietnia do godz.15.00 przez obojga rodziców osobiście w placówce lub elektronicznie poprzez przesłanie skanu dokumentu na adres wice_p17@onet.eu
 • Lista kandydatów przyjętych do naszego przedszkola zostanie opublikowana dnia
  14 kwietnia o godz.15.00 na stronie internetowej przedszkola oraz wywieszona na drzwiach placówki