Drodzy Rodzice

Poniżej wniosek o zawarcie umowy dotyczącej zwrotu kosztów przewozu dziecka do placówki oświatowej dla Rodziców dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy dowożą własnym samochodem dziecko do przedszkola i chcieliby zawrzeć umowę z Prezydentem Miasta dotyczącą zwrotu kosztów za paliwo. Wniosek należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta.

wniosek umowa 2020