Wytyczne dla rodziców

RODZICU/ OPIEKUNIE PRAWNY!

 1. Nie posyłaj Dziecka do Przedszkola, jeżeli któryś z domowników jest chory, przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 2. W drodze do i z Przedszkola zachowuj dystans społeczny i przestrzegaj aktualnych zaleceń Ministra Zdrowia.
 3. Czekając na wejście do budynku Przedszkola nadal zachowuj odpowiedni odstęp
  (co najmniej 1,5 m).
 4. Przyprowadzając Dziecko do przedszkola naciśnij dzwonek.
 5. W strefie przebywania oddajesz swoje dziecko pracownikowi przedszkola, który zapewni mu bezpieczne dojście do sali. W związku z powyższym zaplanuj odpowiednio czas aby spokojnie oddać Dziecko do przedszkola.
 6. Jeżeli z ważnych powodów będziesz musiał przekroczyć strefę przebywania obowiązkowo zdezynfekuj ręce, zakryj usta i nos oraz odnotuj swoją obecność w księdze ewidencji wejść znajdującej się na stoliku w szatni.
 7. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie Dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
  Jeżeli Twoje dziecko jest alergikiem to dostarcz odpowiednie zaświadczenie.
 8. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
 9. Przed posłaniem Dziecka do Przedszkola wytłumacz Dziecku, jakie obecnie obowiązują zasady bezpieczeństwa i dlaczego zostały wprowadzone.
 10. Nie zabieraj do Przedszkola ulubionej zabawki lub maskotki Dziecka. Ubrania na przebranie zostaw w szatni /w półce Dziecka/ podpisane i zamknięte w foliowym woreczku.
 11. Z powodu zagrożenia epidemiologicznego Dzieci nie będą myły zębów oraz wychodziły poza teren przedszkola.
 12. Uczul Dziecko, aby stosowało zasady higieny: często myło ręce wodą z mydłem i nie podawało ręki na powitanie, ograniczało przytulanie, zachowało dystans, a także unikało dotykania oczu, nosa i ust.
 13. Uczul Dziecko na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 14. Uczul Dziecko, aby nie korzystało z wyłączonych z użytkowania urządzeń zabawowych
  – są wyraźnie oznaczone taśmą ostrzegawczą.
 15. Uczul Dziecko, aby gdy tylko się źle poczuje natychmiast powiedziało o tym nauczycielowi.
 16. Odbierając dziecko z przedszkola naciśnij na domofon i oczekuj aż dyżurujący pracownik przedszkola przyprowadzi Twoje dziecko.
 17. Bezwzględnie stosuj się do wszystkich poleceń i wytycznych pracownika Przedszkola.
 18. Informuj pracownika Przedszkola o wszelkich nietypowych sytuacjach.
 19. W sytuacji wystąpienia objawów chorobowych Twoje dziecko będzie miało zmierzoną temperaturę.
 20. Poinformuj telefonicznie o każdorazowej nieobecności dziecka w przedszkolu.
 21. W celu komunikacji z Dyrektorem, Intendentką lub Nauczycielem zadzwoń, napisz e-maila
  (w pilnych sprawach proszę poprosić wybraną osobę do strefy przebywania).

Ministerstwo Edukacji Narodowej – Bezpieczny powrót do szkół – dowiedz się więcej

Zarządzenie nr 9/2020 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków