Lista kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola

Drodzy Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do naszego przedszkola  informujemy, że potwierdzanie woli przyjęcia do naszego przedszkola odbędzie się w terminie od 12.06.2020r. od godz. 12.00 do 19.06.2020r. do godz.12.00.

W tym celu należy pobrać i wypełnić druk z poniższego linku i we wskazanym terminie wrzucić do skrzynki podawczej w naszym przedszkolu  w godzinach od 8.00 do 16.00 lub przesłać skan, zdjęcie wypełnionego dokumentu na adres: wice_p17@onet.eu

Przypominamy, że potwierdzenie woli musi być podpisane przez  oboje rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

Lista kandydatów

Wola