Zmiana organizacji pracy przedszkoli

  w lipcu i sierpniu 2020 r.

zamiast tzw. dyżurów wakacyjnych, sześć tygodni pracy placówki.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci następuje zmiana organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r. Dotychczas stosowana organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych, wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem. W związku z tym, w celu zapewnienie dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.

W wakacje dzieci będą mogły uczęszczać do swojego przedszkola za wyjątkiem dwóch tygodni (nasze przedszkole będzie nieczynne w okresie od 20.07 – 31.07.2020), podczas których rodzice będą musieli zapewnić opiekę swoim dzieciom.

Funkcjonowanie placówek będzie dostosowane do aktualnych przepisów dotyczących obostrzeń sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniu epidemicznemu. Jeżeli w dalszym ciągu obowiązywać będą wytyczne przeciwepidemiczne GIS dotyczące liczby dzieci w grupie, pierwszeństwo w uzyskaniu opieki będą miały dzieci rodziców obojga pracujących.

Od poniedziałku tj. od 1 czerwca do 15 czerwca prosimy o zgłaszanie dzieci na okres wakacyjny pobierając komplet dokumentów dostępnych pod poniższym linkiem i dostarczenie ich do skrzynki podawczej w godzinach od 6.00-17.00

/ istnieje możliwość pobrania dokumentów w przedszkolu/

 

deklaracja o przyjęcie dyżur wakacyjny